Шрифтът и отстоянията правят съдържанието четимо и красиво.